ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Marzec 2019

Modernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Lendzie Wielkim

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Gmina Nowodwór zrealizowała projekt pod nazwą „Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Lendzie Wielkim”. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację świetlicy środowiskowej.

Operacja realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, cel szczegółowy 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej Planu działania, Przedsięwzięcie   3.1.Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.

W zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty rozbiórkowe i remontowe oraz stolarka okienna i drzwiowa.

1

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

2

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

 

Modernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Grabowie Ryckim

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Gmina Nowodwór zrealizowała projekt pod nazwą „Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Grabowie Ryckim”. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację świetlicy środowiskowej.

Operacja realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, cel szczegółowy 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej Planu działania, Przedsięwzięcie   3.1.Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.

W zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty zewnętrzne, pokrycie dachowe oraz stolarka okienna i drzwiowa.

1gr

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

 

Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Gmina Nowodwór zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała”.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Zawitała poprzez utworzenie otwartej strefy rekreacji.

Operacja realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, cel szczegółowy 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej Planu działania, Przedsięwzięcie   3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.

 W zakres rzeczowy projektu wchodziły uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu oraz ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci.IMG_1537-300x205

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

IMG_1542-300x200

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

Kampania promocyjna efektów wdrażania LSR

Zakończenie projektu współpracy

 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru zrealizowany został projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt został zrealizowany na terenie powiatów  lubartowskiego, puławskiego, zamojskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, ryckiego. 

Celem operacji jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

W wyniku realizacji operacji  na terenie powiatu ryckiego  powstały dwa nowe obiekty infrastruktury turystycznej w miejscowości Dęblin i Bobrowniki oraz wydane publikacje w języku polskim i angielskim  promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego LSR.

Stwoarzyszenie Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizowaną operację własną. W ramach operacji zostanie zrealizowanych 6 działań:

 1. Szkolenie dla przewodników turystycznych
 2. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 3. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 4. Szkolenie z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych
 5. Szkolenie z zakresu produkcji wina
 6. Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Obecnie LGD prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do wykonywania zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, i ich wypoczynkiem.

Następnym działaniem skierowanym do przedsiębiorców jest stworzenie platformy internetowej dla biznesu. Celem działania jest promocja przedsiębiorców, których siedziba mieści się na obszarze gmin wchodzących w skład obszaru objętego LSR tj. miasto gmina Ryki, miasto Dęblin oraz gminy: Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ogólnodostępny. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8

Karta zgłoszenia – zgłoszenia do 10 maja 2019 r. 

Regulamin

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

  

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 26.03.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00546-6935-UM0310710/17 zawartej w dniu 10 kwietnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie” w zakresie terminu realizacji operacji.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 104
W sumie: 210096