ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

Usługi doradcze świadczone poza Biurem LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w niżej podanych terminach poza Biurem Stowarzyszenia będą świadczone nieodpłatnie usługi doradcze z zakresu Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lp. Miejsce świadczenia usług Nazwa wydarzenia Termin
1. Stadion Miejski w Rykach Dożynki Gminne Gminy Ryki 26.08.2018 r.

godz. 13:00 – 17:00

2. Boisko sportowe w Starym Zadybiu Dożynki Gminne Gminy Kłoczew 26.08.2018 r.

godz. 13:00 – 17:00

Informacja

Informujemy, iż biuro Stowarzyszenia jest czynne w stałych godzinach, od 8:00 do 16:00.

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Ryki, dn. 20.08.2018 r.

 

 

Sz. P.

                                  Członkowie Rady LGD

 

            Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 05.09.2018 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 06.08.2018 r. – 20.08.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Ocena projektu własnego.
 4. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 5. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 6. Zamkniecie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja o wyborze oferty

Ryki, dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego nr 12/2018 została wybrana oferta złożona przez oferenta:

            Paweł Pogorzelski Promyk Consulto, ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady.

 

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 1 999,98 zł.

Informacja o wyborze oferty

Ryki, dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty

 

            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego nr 13/2018 została złożona 1 oferta przez:

            Ireneusz Kamiński, Karolewo 2e, 09-505 Nowy Duninów.

 

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 2 000,00 zł.

Skrócony czas pracy

Informujemy, że ze względu na utrzymujące się upały, od dnia 13 sierpnia  2018 r . do odwołania, Biuro Stowarzyszenia będzie czynne w godzinach 8:00 – 15:00.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 149
W sumie: 179295