ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Maj 2018

Protokół z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poprawiono omyłki pisarskie w protokole z dnia 9 kwietnia 2018 r. oraz liście operacji wybranych dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu, 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma i liście operacji zgodnych z LSR dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Protokół Rady. 9.04.2018

Lista operacji wybranych do finansowania dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Lista operacji wybranych do finansowania dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY

Na podstawie §  4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej   –    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłośc Ziemi Ryckiej”  z/s w Rykach informuje o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą   „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakrzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki”.

 

Stosownie do zapisów w dokumentacji konkursowej, Zamawiający zastrzegł sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

Zamówienie zostanie ponownie opublikowane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 

Siedziba Stowarzyszenia:

08-500 Ryki

 1. Żytnia 8

adres poczty elektronicznej: lgdryki@gmail.com

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych 

 • realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia
 • prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez, spotkań
 • przechowywanie dokumentów księgowych,
 • realizacja umów, których są Państwo stroną.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 21.05.2018 r.

Ryki, dn. 17.05.2018 r.

 

 

 

Sz. P.

                                  Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 21.05.2018 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29) po obradach Walnego Zebrania Członków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Gmina Ryki o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00402-6935-UM0310712/17 zawartej w dniu 25 stycznia 2018 r. na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów” w zakresie terminu realizacji projektu.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Materiały na Walne Zebranie Członków – Projekty Uchwał

Zmiany do zapytania ofertowego na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w zapytaniu ofertowym  na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki”

 

Pobierz pliki

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 89
W sumie: 153214