ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Marzec 2018

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 23 marca 2018 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady 09.04.2018 r.

Ryki, dn. 29.03.2018 r.

 

 

 

 Sz. P.

                                   Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 28 marca 2018 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 09.04.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 12.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Omówienie i weryfikacja  wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 15.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja

W dniu 30 marca 2018 r. biuro

Lokalnej Grupy Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

będzie czynne do godziny 11:30

Informacja o wyborze oferty na dostawę zasobników z tonerem

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 7/2018 na dostawę zasobników z tonerem dla

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

informuje, iż została wybrana oferta złożona przez oferenta:

 

F.H.U. „BOSSY” Beata Bosy, ul. Kościuszki 40, 44-200 Rybnik

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę.

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 28 marca 2018 r.

Ryki, dn. 20.03.2018 r.

 

 

                                           Sz. P.  Członkowie Rady LGD

 

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady    –     Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia w  celu oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów:

I.W terminie od 12.02.2018 r. do 02.03. 2018 r. dla przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu,

1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

II.W terminie od 15.02.2018 r. – 02.03.2018 dla przedsięwzięć:

4.2 Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru

4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 12.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Omówienie i weryfikacja  wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 15.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 4.2 Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru
 • 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja o wyborze oferty na dysk zewnętrzny przenośny

Ryki, 21.03.2018 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 6/2018 na dysk zewnętrzny przenośny dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż została wybrana oferta złożona przez oferenta:

Inter-com, ul. Poniatowskiego 11, 08-500 Ryki

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę.

 

 

WYJAZD STUDYJNY NA TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH „REGIONALIA”

WYJAZD STUDYJNY NA TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH

„REGIONALIA”

 

W związku ze zgłaszanymi potrzebami przez mieszkańców obszaru objętego LSR  – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w dniu 14 kwietnia 2018 r.  organizuje  jednodniowy wyjazd studyjny na 7 Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbywają się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56c w Warszawie. 

Celem wizyty studyjnej jest:

 • Aktywizacja społeczności lokalnej w tym grup defaworyzowanych
 • Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
 • Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej
 • wykorzystanie produktu lokalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.
 • rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są do składania zgłoszeń. Zgłoszenia można dokonać osobiście w biurze LGD, email: lgdryki@gmail.com, telefonicznie pod Nr  telefonu 81 86 52 095 w terminie do dnia 23.03.2018 do godz. 15.00.  Osoby biorące udział w wizycie studyjnej zobowiązane są do podania danych osobowych niezbędnych do ubezpieczenia oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na druku udostępnionym przez LGD.

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

LGD  zapewnia: bezpłatny transport, bilety wstępu na targi, ubezpieczenie.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 39
W sumie: 153654