ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Październik 2017

Informacja o wyborze oferty

Ryki, 25.10.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  dziękuje za zainteresowanie się naszą ofertą na dostawę kalendarzy trzynastokartkowych oraz trójdzielnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

Jednocześnie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego została wybrana oferta:

Drukarni a Laser-Graf  Wojciech Włostowski, Kostrogaj 1, 09-400 Płock.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

 

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

Podsumowanie XVII Dnia Papieskiego

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest „Idźmy naprzód z nadzieją!”   Już po raz siódmy w gminie Stężyca  zostały zorganizowane uroczystości w wymiarze duchowym, artystycznym, sportowym. Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się 8 października 2017 r. W tym dniu zorganizowany został Gminny Bieg Papieski, w którym uczestniczyły  dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież a także dorośli.  Bieg odbył się obiekcie rekreacyjno-sportowym „Wyspa Wisła” w Stężycy, usytuowanym w obszarze chronionego krajobrazu NATURA 2000. Uczestnicy biegu mieli szansę doskonalić zdolności fizyczne w tej konkurencji sportowej.

Obchody XVII Dnia Papieskiego zakończyły się w dniu 14.10.2017 r. Koncertem, podczas którego wystąpili laureaci Konkursu Poezji Religijnej z placówek oświatowych gminy Stężyca oraz  Schola Radość ze Stężycy. Laureaci Konkursu Poezji Religijnej, Konkursu Plastycznego oraz Gminnego Biegu Papieskiego zostali uhonorowani nagrodami i pucharami.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 19.10.2017 roku

Ryki, dnia 11.10.2017 r.

                                           

 

Członkowie Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

                Na podstawie § 16 Regulaminu Rady zwołuję Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, które odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach (ul. Karola Wojtyły 29).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Posiedzenia Rady.
  4. Rozpatrzenie wniosku Marka Czopka o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00210-6935-UM0310491/17 zawartej dnia 31 sierpnia 2017 r. na realizację operacji pt. „Poprawa konkurencyjności firmy oraz poszerzenia zakresu usług poprzez zakup innowacyjnej koparki gąsiennicowej”  w zakresie terminu i miejsca  realizacji operacji.
  5. Informacja dotycząca stanu realizacji LSR.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem:

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

„VII Gminny Bieg Papieski”

BIEG PAPIESKI

Dnia 8 października w obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym „WYSPA WISŁA” w Stężycy  odbył się VII Gminny Bieg Papieski. Mimo pochmurnej aury  zjawiło się wiele osób.   Uczestnicy rywalizowali ze sobą w 12 kategoriach z podziałem na wiek i płeć uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz podziękowania za udział w wydarzeniu.

Celem działań aktywizacyjnych:

– Propagowanie walorów turystycznych Ziemi Ryckiej

– Aktywizacja grup de faworyzowanych

– Promowanie zdrowego trybu życia

– Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

– Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego

– Kształtowanie zachowań prozdrowotnych

– Edukacja poprzez zabawę

– Obchody XVII Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”

– Uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Świętym Janie Pawle II, który kochał sport

– Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa.

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu

W dniu 30.09.2017 r. gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z/s w Wyszogrodzie. Goście realizowali projekt szkoleniowy pt. „Zrównoważony rozwój gospodarczy w oparciu o walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne rzeki Wisły”.  Wizyta studyjna rozpoczęła się od zwiedzania firmy JMP Flowers, która jest największym producentem kwiatów. Firma należy do czołówki światowej w uprawie anturium, róż i orchidei doniczkowej. Po wizycie w raju kwiatów zaprezentowaliśmy projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD  „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, wpływające na rozwój turystyki w gminie Stężyca. Ostatnim punktem wizyty był obiekt „Wyspa Wisła”, którego właścicielem jest Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, które realizowało projekty ze środków LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 105
W sumie: 139167