ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego nr 16/2017 na dostawę pucharów , została wybrana oferta:

MOSAIC STUDIO Robert Kępka

 Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Zaproszenie na konferencję 29 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Burmistrzem Bychawy organizują konferencję pod tytułem „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” jako pierwszy krok do rozwoju przedsiębiorczości. Seminarium odbędzie się w Bychawie w dniu 29 września br. rozpoczęcie o godzinie 10.

Nasi uczestnicy konferencji:

Rolnicy i przetwórcy żywności

Producenci wyrobów wpisanych na LPT

Lokalne Grupy Działania

Uczestnicy (wystawcy) wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Konferencja byłaby otwarta dla wszystkich, a informacja o niej zostałaby umieszczona na naszej stronie internetowej

Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie – Z pola do garnka

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja skierowana jest do:

  • rolników:
  • produkujących metodami ekologicznymi,
  • zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
  • będących w okresie konwersji,
  • młodych rolników,
  • doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,
  • przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.09.2017 r.

W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa RLKS), wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw – Zarząd Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji:

  • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  • Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 27 września 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Święto Plonów w Gminie Stężyca

W niedzielę 10 września br. w Gminie Stężyca odbyło  się Gminne Święto Plonów.  Gospodarzem dożynek było sołectwo Pawłowice. Jak co roku obchodzone są hucznie i z wielką dbałością o pielęgnowanie tradycji.  Doroczne święto Plonów rozpoczęło się Mszą Świętą dziękczynną w Kościele Św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach za szczęśliwe zakończenie żniw i zebrane plony. Na zakończenie Mszy Świętej poświęcone zostały wieńce dożynkowe przygotowane przez rolników Gminy Stężyca. Na tegoroczne Święto Plonów przygotowano 7 wieńców dożynkowych, w których kryje się nie tylko radość z zakończonych żniw, wdzięczność Bogu za zebrane plony, ale też  odpoczynek i zabawa  po ciężkiej pracy. Podczas wydarzenia uhonorowano rolników gminy Stężyca, stowarzyszenia oraz osoby aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej.  Stoiska promocyjne zostały zaprezentowane przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Bank Spółdzielczy w Stężycy, Koło Łowieckie  „Bażant” Koło Łowieckie  „Diana” w Stężycy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rykach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rykach. Imprezę uświetniły  utalentowani mieszkańcy gminy:  młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Zespół Śpiewaczy „Kalina” w Pawłowicach, Klub Aktywnych Kobiet ze Stężycy, Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy.

Czytaj dalej

Limity dostępnych środków

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 11
W sumie: 116661