ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja o wyborze oferty

 

Ryki, 14.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż dziękuje za zainteresowanie się naszą ofertą na dostawę zasobników z tonerem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach.

Jednocześnie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego została wybrana oferta:

SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojno

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Informacja o planowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

W związku z planowanym naborem  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020     –    Projekty grantowe    –   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s  w  Rykach informuje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.

Planowany termin naboru wniosków  o powierzenie grantu –  od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.

 Ramowy program spotkań:
– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
– Kwalifikowalność kosztów
– Niezbędne dokumenty;
– Procedura oceny i wyboru projektów o powierzenia grantu.

Terminy i daty spotkań:

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1.  12.12.2017 r. godz. 16.00 Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Dęblinie
2.  15.12.2017 godz. 16.00 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach

                Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej – Ogłoszenie Nr 3/2017

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.11.2017 r.

Uchwałą Nr 19/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 20 listopada 2017 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 5 grudnia 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 102
W sumie: 77579