Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Poniedziałek, 30 maja 2016

Ryki, dnia 30 maja 2016 r.
Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 30.03.2016 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 13.06.2016 r. o godzinie 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa [...]

Założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przedstawione na XXI Sesji Rady Powiatu w Rykach
Poniedziałek, 30 maja 2016

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu w Rykach Pani Hanny Czerskiej – Gąsiewskiej na XXI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbyła się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 9.00 udział w Sesji wzięła Anna Wąsowska  – Prezes Zarządu LGD. W porządku obrad Sesji ujęty został punkt pt. „Informacja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa [...]

Dzień Dziedzictwa Lokalnego w Rykach
Poniedziałek, 30 maja 2016

W dniu 21 maja b.r. o godz. 14:30 na Rynku Starego Miasta w Rykach obchodziliśmy Dzień Dziedzictwa Lokalnego.
Podczas tego wydarzenia kulturalnego odbyły się Eliminacje Rejonowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie dla powiatu ryckiego i puławskiego oraz Miejsko-Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych. W Przeglądzie wzięło udział 14 zespołów śpiewaczych – wszystkie z terenu [...]

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego
Środa, 25 maja 2016

Rozpoczynamy realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
W dniu dzisiejszym z rąk  Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  otrzymało umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przekazana nam umowa potwierdza decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego o przyznaniu nam kwoty [...]

Protokół z wyboru oferty na usługę wykonania strony internetowej
Wtorek, 24 maja 2016

Protokół z wyboru oferty na usługę wykonania strony internetowej

Ogłoszenie
Piątek, 20 maja 2016

Uprzejmie informujemy, że biuro LGD w dniu 27.05.2016 r. (piątek) będzie nieczynne.
Dzień 27.05.2016 r. będzie odpracowany w dniu 21.05.2016 r. (sobota).
W dniu 21.05.2016 r. biuro będzie czynne w godzinach 7.30 – 15.30.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę wykonania strony internetowej
Czwartek, 19 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę wykonania strony internetowej
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – umowa

Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia na “Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami towarzyszącymi” w trybie zapytania ofertowego z dnia 11 maja 2016 r.
Czwartek, 19 maja 2016

Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia na “Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami towarzyszącymi”

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR I LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU
Wtorek, 17 maja 2016

Konsultacje społeczne LSR i lokalnych kryteriów wyboru
Budżet
Plan działania
LSR zamieszczona na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl
Lokalne kryteria wyboru
Formularz zgłoszenia uwag

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Piątek, 13 maja 2016

Uchwała Nr 5/2016

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę wykonania strony internetowej
Środa, 11 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę wykonania strony internetowej
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze Stowarzyszenia
Poniedziałek, 9 maja 2016

Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY ds. DORADZTWA, ANIMACJI LOKALNEJ I WSPÓŁPRACY
Umowa o pracę na zastępstwo

Stosunek pracy oparty na podstawie umowy o pracę na zastępstwo pełen etat
Data publikacji ogłoszenia 9 maja 2016r.
Rozpoczęcie przyjmowania ofert  10 maja 2016 [...]

Materiały na Walne Zebranie Członków w dniu 30.03.2016 r.
Piątek, 18 marca 2016

Zaproszenie na WZC
Uchwała dot. zmiany statutu
Statut ze zmianami

Lokalna strategia rozwoju
Poniedziałek, 25 stycznia 2016
Podziękowania
Wtorek, 19 stycznia 2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” bardzo dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania dokumentu strategicznego jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Gmin Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż.   Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego obszaru, członkom LGD, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, Radom Sołeckim    za poświęcony nam [...]

Materiały na Walne Zebranie w dniu 28.12.2015 r.
Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Wybór Przewodniczącego
Wybór Sekretarza
Uchwała zatwierdzająca LSR
Uchwała zatwierdzająca obsługę wniosku
Uchwała zatwierdzająca Plan Komunikacji
Uchwała zatwierdzająca Regulamin Pracy Rady
Uchwała zatwierdzająca Podręcznik Procedur
Uchwała zatwierdzająca lokalne kryteria wyboru
Uchwała  zatwierdzająca Procedurę ewaluacji i monitoringu
Uchwała zatwierdzająca procedurę grantów

Życzenia
Środa, 23 grudnia 2015

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
wraz z pracownikami

Materiały na Walne Zebranie Członków w dniu 21.12.2015
Piątek, 18 grudnia 2015

Materiały na Walne Zebranie Członków w dniu 21.12.2015:

Konsultacje grupy eksperckiej w dniu 14 grudnia 2015 r.
Wtorek, 15 grudnia 2015

W dniu 14.12.2015 r. odbyło się spotkanie grupy ekspertów, w skład której wchodzą Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W spotkaniu mogli wziąć udział również mieszkańcy obszaru objętego opracowaniem dokumentu strategicznego, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju.
Przedmiotem konsultacji społecznych były:
1) Cele jakie będą realizowane oraz wskaźniki, jakie zamierza Lokalna Grupa Działania osiągnąć do [...]

Informacja o wyborze oferty
Wtorek, 8 grudnia 2015

Informacja

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 28 grudnia godz. 15.15 (I termin), godz. 15.30 (II termin)
Wtorek, 8 grudnia 2015

Członkowie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
/wszyscy/

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 5.11.2015 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 28.12.2015 r. o godzinie 1515 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 21 grudnia godz 15.15 (I termin), godz 15.30 (II termin)
Wtorek, 8 grudnia 2015

Członkowie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
/wszyscy/
Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 5.11.2015 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 21.12.2015 r. o godzinie 1515 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach [...]

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 21 grudnia 2015 r.
Poniedziałek, 7 grudnia 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 21.12.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne podczas Walnego Zebrania Członków LGD.
Konsultacje odbędą się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach wg porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Dokument strategiczny jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju, tworzona  jest oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie [...]

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 14.12.2015 r.
Poniedziałek, 7 grudnia 2015

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 14.12.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne grupy dyskusyjnej.
Konsultacje odbędą się w dniu 14.12.2015 r. o godz. 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.
Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie zebrania.
Przedstawienie porządku zebrania.
Dyskusja nad określeniem celów
Dyskusja nad wyznaczeniem wskaźników
Dyskusja nad planem działania
Dyskusja nad [...]

Zapytanie ofertowe nr 24/2015
Środa, 2 grudnia 2015

Zap str.1
Zap. str.2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Spotkanie grupy roboczej w dniu 23 listopada 2015 r.
Środa, 25 listopada 2015

W dniu 23.11.2015 r. odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej składającej się z Członków Rady LGD, Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD.                  W spotkaniu udział  wzięli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Podczas spotkania grupa robocza przedstawiła wyniki dyskusji ze spotkań konsultacyjnych. Przedstawiono, a następnie dyskutowano nad określeniem celów LSR.
W wyniku dyskusji ustalono realizację dwóch celów [...]

Spotkanie grupy roboczej w dniu 16 listopada 2015 r.
Czwartek, 19 listopada 2015

W dniu 16.11.2015 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD. W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Podczas spotkania grupy roboczej przeprowadzono dyskusję nad określeniem celów LSR.
W wyniku dyskusji ustalono realizację 2 celów ogólnych. Jeden związany z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze działania LGD. Drugi cel [...]

Konsultacje społeczne- Word Cafe
Poniedziałek, 16 listopada 2015

Konsultacje społeczne  -  Word Cafe
W dniu  12 listopada 2015 r. w lokalu K2 Centrum Rozrywki w Rykach przy ul.  Kochanowskiego 27 grupa dyskusyjna przeprowadziła dyskusję dotyczącą takich elementów strategii jak:
1)    Budżet LSR
2)    Cele, wskaźniki jakie LGD zamierza realizować w przyszłości
3)    Harmonogram działań
4)    Monitoring i ewaluacja
5)    Narzędzia wymiany informacji
6) omówiono wyniki konsultacji społecznych spaceru [...]

Spacer badawczy-konsultacje społeczne
Piątek, 13 listopada 2015

W dniu 9 listopada 2015 r.  z inicjatywy naszego Stowarzyszenia przeprowadzone zostały konsultacje społeczne na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przeprowadzono przegląd zasobów (Baza noclegowa, baza gastronomiczna, oferowane usługi dla turystów przez właścicieli obiektów, miejsca do wodowania kajaków, miejsca wypoczynku) obsługujących ruch turystyczny w Pradolinie Wieprza  i miejsc, które [...]

Konsultacje społeczne- Walne Zebranie Członków
Poniedziałek, 9 listopada 2015

Konsultacje społeczne      -    Walne Zebranie Członków
W dniu 5 listopada 2015 r. podczas Walnego Zebrania Członków w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przeprowadziła konsultacje społeczne. Walne Zebranie Członków ma charakter otwarty. Termin i miejsce konsultacji społecznych zawarty był w  porządku obrad.
Dyskusji podlegały takie tematy [...]


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.