ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ważny komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie pracowników i interesantów     –    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach prosi o ograniczenie osobistych kontaktów z pracownikami biura na okres od dnia  25 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r.

W sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie 81 8652095, 606835659 lub korespondencyjnie  na adres  email. lgdryki@gmail.com.

Aktualizacja LSR w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki finansowe na rozwój obszaru powiatu ryckiego

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie
690 000 zł, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” przedstawia propozycje zmian jakie zostały wprowadzone w Lokalnej Strategii
Rozwoju. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym. Konsultacje społeczne
trwały w okresie od 12 lutego 2020 r. do dnia 26 lutego 2020 r.
Wnioski wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian przedstawionych w LSR można
składać w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. elektronicznie na adres lgdryki@gmail.com.
Po upływie tego terminu zostanie podjęta uchwała w trybie obiegowym.

Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

Lokalna Strategia Rozwoju 

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 20.01.2020 – 7.02.2020 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 2.01.2020 – 17.01.2020 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

            Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 2.01.2020 – 17.01.2020 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 1. Zamkniecie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w sali nr 115, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 2.01.2020 – 17.01.2020 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi środkami finansowymi na rozwój obszaru objętego LSR

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.02.2020 r.

 

Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi  środkami  finansowymi  na rozwój obszaru objętego LSR

 

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować Państwa, iż w związku z prawidłową realizacją umowy zawartą pomiędzy Lokalną Grupą Działania a Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymaliśmy możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 690.000 zł. Dodatkowe pieniądze w wysokości 50% powinny być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości. W obecnym okresie programowania to jest już drugi bonus finansowy na rozwój obszaru powiatu ryckiego. Pierwszy bonus w kwocie 590.000 zł  otrzymaliśmy w ubiegłym roku na rozwój przedsiębiorczości w powiecie ryckim. Na uwagę zasługuje fakt, iż jesteśmy jedną z czterech  LGD w województwie lubelskim, które mogą otrzymać dwa bonusy w postaci dodatkowych środków finansowych.

W związku z powyższym  Zarząd Lokalnej Grupy Działania  zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu ryckiego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców o składanie propozycji  dotyczących wykorzystania dodatkowych środków finansowych. Propozycje zmian   mogą dotyczyć również innych elementów określonych w LSR.

Zarząd LGD podjął Uchwałę Nr 2/2020 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w dniu 3 lutego 2020 r.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 12.02.2020 r. do dnia 26.02.2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 26.02.2020 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

.

I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich , Stowarzyszeń i Zespołów Ludowych za nami

W minioną niedzielę 2 lutego br. w miejscowości Grabowce Dolne w Gościńcu pod Lasem odbyła się Gala Finałowa I Powiatowego  Turnieju  Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Ludowych.   W rywalizacji udział wzięło 24 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na terenie powiatu ryckiego.  W wyniku głosowania za pomocą kuponów drukowanych w tygodniku lokalnym „Twój Głos” wyłoniono 3 zwycięskie Koła.

I miejsce  i nagrodę główną w wysokości 2000 zł ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Rykach Piotra Łysonia zajęło KGW w Owni. II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 1000 zł zajęło KGW w Ułężu, III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł zdobyły Panie z KGW Leopoldów – Karczmiska.

Podczas Gali, zespoły mogły rywalizować w konkursach na  najsmaczniejszą potrawę,  najwierniejszy strój oraz  małą formę sceniczną (do wyboru taniec, skecz, piosenka).

W konkursie na najsmaczniejszą potrawę zwyciężyły pyzy oraz najwierniejszy strój zwyciężyło   KGW w Grabowie Ryckim, wyróżnienie za chleb z ziołami otrzymały Panie z KGW Brzeziny. Za prezentację sceniczną zostało nagrodzone   KGW Leopoldów – Karczmiska. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”.  Wydarzeniu towarzyszyła miła, radosna atmosfera.

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Ryki, dn. 31.01.2020 r.

 

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 2.01.2020 – 17.01.2020 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Premiera filmu pt. „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”

W dniu 26.01.2020 w budynku OSP Nowodwór odbyła się premiera filmu pt. „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”. Film przedstawia ostatnią bitwę kampanii wrześniowej 1939 r. stoczonej w szyku konnym. Projekt zrealizowany został w ramach projektu grantowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Grant zrealizowany został przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Szwadron Borki.
Projekt zrealizowany za pośrednictwem LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 7
W sumie: 217905