ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 15.07.2022 r. godz. 15:30

Print Friendly, PDF & Email

Ryki, dnia 7 lipca 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2022, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 06.06.2022 – 24.06.2022 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Projekt Zdobądź Delfinka

Print Friendly, PDF & Email

W ramach  projektu pt. „ZDOBĄDŹ DELFINKA – powszechna nauka pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych w powiecie ryckim – edycja 2022” uczestnicy projektu uczyli się pływania. Kurs nauki pływania składa się z 4 części. Każda część kończyła się sprawdzianem zdobytych umiejętności.

Poniżej treści programowe projektu.

Projekt dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze  środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dofinansowanie na realizację w 2022 roku: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Podpisaliśmy umowy na realizację projektów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email

30 czerwca 2022 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w imieniu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   podpisaliśmy 2 umowy na realizację projektów:

1) „My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”

2) Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich”.

Projekty realizowane będą w partnerstwie z Powiatem Ryckim oraz Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego w Lublinie.

Obydwie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

 

Informacja

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w dniu 4 lipca 2022 r. Biuro LGD czynne do godz. 15:00

III Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich , Stowarzyszeń i Zespołów Ludowych za nami

Print Friendly, PDF & Email

W niedzielę 19 czerwca br. w miejscowości Rososz odbył się  III Powiatowy  Turniej  Kół Gospodyń Wiejskich Stowarzyszeń i Zespołów Ludowych.   W rywalizacji udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia działające na terenie powiatu ryckiego.

Celem wydarzenia była promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja zdrowej żywności, produkcji ekologicznej, promocja dorobku artystycznego zespołów ludowych. W wyniku głosowania za pomocą kuponów drukowanych w tygodniku lokalnym „Twój Głos” wyłoniono 3 zwycięskie Koła.

I miejsce  i nagrodę główną w wysokości 2000 zł  zdobyły Panie z KGW Krasnogliny,

II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  zdobył Zespół Śpiewaczy „Czerniczanki” z Kapelą z Czernica.

III miejsce i nagroda w wysokości 600 zł zdobyły Panie z KGW Brzeziny.

Podczas turnieju, zespoły mogły rywalizować w konkursach na  najsmaczniejszą potrawę z truskawkami,  najpiękniejsze stoisko promocyjne oraz na przyśpiewkę ludową.

W konkursie na najsmaczniejszą potrawę z truskawkami zgłoszonych zostało 28 potraw.

I miejsce zajęły:  KGW Grabów Szlachecki za „Truskawkową rozkosz” i KGW Ownia za „Chłodnik z truskawkami”

II miejsce zajęły:  KGW Wrzosówka za „Serniczek z truskawkami” i KGW Brzeziny za „Knedle z truskawkami”

III miejsce zajęły:   KGW Rososz za „Bombę truskawkową” i KGW Nowa Dąbia za „Domowy makaron z truskawkami”

Za najpiękniejsze stoisko promocyjne nagrodzono:

I miejsce  KGW Wola Zadybska i KGW Grabów Rycki

II miejsce KGW Nowa Dąbia i Stowarzyszenie „Radość” z Kłoczewa

III miejsce  KGW Stryj i KGW Ownia

 

W Konkursie na przyśpiewkę ludową jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich  Zalesie

II miejsce Zespół Śpiewaczy „Czerniczanki” z Kapelą z Czernica

III miejsce Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kawęczyn”

Wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy Pelagia z Leopoldowa i „Babeczki” z Zawitały.

Wydarzeniu towarzyszyła miła, radosna atmosfera.

 

 

                                                                       Wąsowska Anna

Czytaj dalej

Informacja

Print Friendly, PDF & Email

.

Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. Biuro LGD czynne do godz. 15:00

Plan włączenia społeczności lokalnej w budowanie LSR

Print Friendly, PDF & Email

Poniżej przedstawiamy Państwu Plan włączenia społeczności lokalnej w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

1. Opis obszaru (potencjału) planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru – zał. 5 wniosku o przyznanie pomocy

2. Opis procesu przygotowania LSR  – zał. 6 wniosku o przyznanie pomocy

3. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań – zał. 7 wniosku o przyznanie pomocy

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Umowa na wsparcie przygotowawcze została zawarta!

Print Friendly, PDF & Email

Umowa na wsparcie przygotowawcze została zawarta!

W dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa
Lubelskiego ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe zostały pozyskane przez LGD
na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary
Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

W imieniu LGD umowę podpisali: Anna Wąsowska – Prezes Zarządu oraz Jacek
Wasilewski – Wiceprezes.
Realizacja operacji obejmuje:
1) Osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności,
zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,
2) Udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz
udokumentowanie realizacji procesu przygotowania LSR.
3) Złożenie wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

Obszar, dla którego zostanie opracowana LSR obejmuje:
1. Gminę Ryki – gmina miejsko-wiejska
2. Miasto Dęblin – gmina miejska
3. Gminę Stężyca – gmina wiejska
4. Gminę Kłoczew – gmina wiejska
5. Gminę Nowodwór – gmina wiejska
6. Gminę Ułęż – gmina wiejska

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 99
W sumie: 328788