ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 23 marca 2018 r.

Ryki, dn. 16.03.2018 r.

 

 

Sz. P.

                                    Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 15 marca 2018 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED A.D. Kołodziejek S.C. o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00261-6935-UM0310494/17 zawartej w dniu 4 października 2017 r. na realizację operacji pt. „Rozwój Specjalistycznego Centrum Medycznego SANMED poprzez inwestycje” w zakresie terminu realizacji projektu.
 7. Ocena wniosku w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” operacji własnej
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 9. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 22.01.2018 r. – 16.01.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jarosław Żaczek

Zaproszenie na IX Dębliński Dzień Wróbla

Szanowni Państwo!

 

Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego oraz Miejski Dom Kultury w Dęblinie zapraszają do wzięcia udziału w IX Dęblińskim Dniu Wróbla, który odbędzie się w Dęblinie w dniach 21-22.03.2018 r. W ramach tej imprezy w środę 21.03.2018 r. odbędzie się XXI Złaz „Topienie Marzanny” z zakończeniem w Miejskim Domu Kultury o godz. 16.00 oraz w czwartek o godz. 17.30 autorskie spotkanie poetyckie z Izabelą Zubko w MDK.Nadmieniamy, że jak co roku impreza ta jest organizowana w naszym mieście z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WRÓBLA, PIERWSZEGO DNIA WIOSNY I ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI.Szczegółowe informacje podane są w załączonych regulaminach.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej ekologiczno-literackiej imprezie.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

PREZES ODDZIAŁU DĘBLIŃSKIEGO PTT

2018-IX-ŚWIĘTO-WRÓBLA

 PTT-2018-XXI-Z-TM

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA-TUR-I-KRAJOZN

TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH REGIONALIA

TARGI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH

REGIONALIA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w terminie 13-15 kwietnia 2018 r. organizuje wyjazd na   7. Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych REGIONALIA do Centrum Targowo-Kongresowego przy ulicy Marsa 56c w Warszawie.  Udział w targach jest okazją do promocji regionu, usług, przedsiębiorczości  a także do nawiązania kontaktów.

Dlatego zapraszamy producentów, dystrybutorów wyrobów z ekologicznych upraw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osoby świadczące usługi turystyczne, twórców rękodzieła ludowego do promocji swojej firmy, regionu poprzez udział w targach.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w Biurze LGD w Rykach przy  ul. Żytniej 8 lub telefonicznie 81 865 20 95.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 marca 2018 r.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 15.03.2018 r.

Członkowie Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W celu oceny złożonych wniosków w ramach naboru, który odbył się w dniach od 22.01.2018 r. do 16.02. 2018 r. dla działań: 3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne, 3.2. Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne

 

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 22.01.2018 r. – 16.01.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną)

w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

u. Żytnia 8, 08-500 Ryki

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy biura

tj.  od godz. 8:00 do godz. 16:00

Informacja

Informujemy, iż w dniu 20 lutego 2018 r. z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia konsultacje w godz. 16.00-18.00 zostały odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia w godz. 8.00-16..00.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 146
W sumie: 96253