ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja

W dniu 19 kwietnia 2019 r.

Biuro LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

będzie czynne do godziny 12:00

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu terenowego przewodnika turystycznego

Rozpoczęcie szkolenia z zakresu terenowego przewodnika

turystycznego

W piątek 29.03.2019 r. rozpoczęte zostało szkolenie dla terenowych
przewodników turystycznych. Pierwsze zajęcia odbyły się w Klubie Batalionu
Drogowo-Mostowego w Dęblinie przy ul. 15 PP Wilków 36. Podczas
pierwszych zajęć przekazano wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i terminów
geograficznych i turystycznych.

Stwoarzyszenie Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizowaną operację własną. W ramach operacji zostanie zrealizowanych 6 działań:

 1. Szkolenie dla przewodników turystycznych
 2. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 3. Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 4. Szkolenie z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych
 5. Szkolenie z zakresu produkcji wina
 6. Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Obecnie LGD prowadzi nabór osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do wykonywania zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, i ich wypoczynkiem.

Następnym działaniem skierowanym do przedsiębiorców jest stworzenie platformy internetowej dla biznesu. Celem działania jest promocja przedsiębiorców, których siedziba mieści się na obszarze gmin wchodzących w skład obszaru objętego LSR tj. miasto gmina Ryki, miasto Dęblin oraz gminy: Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór.

Udział w projekcie jest bezpłatny, ogólnodostępny. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8

Karta zgłoszenia

Regulamin

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

  

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 26.03.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku   o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00546-6935-UM0310710/17 zawartej w dniu 10 kwietnia 2018 r. na realizację operacji pt. „Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie” w zakresie terminu realizacji operacji.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja o rekrutacji uczestników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach  informuje, iż prowadzi rekrutację uczestników na szkolenie z zakresu terenowych przewodników turystycznych. Szkolenie realizowane będzie w okresie marzec- październik 2019 r. na obszarze objętym LSR tj, obszar miasta i gminy Ryki, miasta Dęblin, gmin Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór. Składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmować będzie sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im informacji o obszarze objętym LSR, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, ogólne informacje dotyczące ogólnych przepisów dotyczących turystyki, organizacji imprez i wydarzeń turystycznych, przekazanie wiedzy jak współpracować z grupą, dbanie o bezpieczeństwo grupy.

Przedmiotem zajęć praktycznych będą ćwiczenia i wycieczki po obszarze objętym LSR. Wycieczki szkoleniowe polegać będą na samodzielnym oprowadzaniu pod kierunkiem instruktora odcinków tras turystycznych na obszarze objętym LSR. Przedmiotem ćwiczeń terenowych będzie zapoznanie, przekazanie wiedzy i wskazanie uczestnikom projektu miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wskazanie zasobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych  na obszarze objętym LSR, tj. wskazanie i przekazanie wiedzy o zabytkach ziemi objętej LSR, spotkania z twórcami ludowymi, wskazanie i przekazanie informacji o miejscach atrakcyjnych przyrodniczo-krajobrazowo, wskazanie i przekazanie wiedzy o miejscach pamięci narodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 oraz deklaracja uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.

Termin przyjmowania kart zgłoszeń do 8 marca 2019 r.

Karta zgłoszenia

Regulamin 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 3
W sumie: 157653