ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja dotycząca pracy Biura LGD w dniu 13.02.2018 r.

Informacja dotycząca pracy Biura LGD

w dniu  13.02.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza
Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w dniu
13.02.2018 r. od godz. 15.00 w Sali konferencyjnej  „Karczma
Jakubowa Izba” Niwa Babicka 91, 08-500 Ryki przeprowadzony będzie
warsztat refleksyjny. Celem operacji jest podsumowanie minionego
roku pod względem wdrażania LSR 2014–2020.

Warsztat przeprowadzony zostanie   w godz. od 15:00 do 22:00.

W związku z powyższym wszystkich, którzy zechcą skorzystać z
usług doradczych świadczonych przez pracowników LGD zapraszamy
w tym dniu tj. 13.02.2018 r. w godzinach od 8.00 – 14.30.

W sprawach bardzo pilnych kontakt z pracownikami Biura
będzie możliwy w miejscu prowadzenia warsztatu lub
telefonicznie 606835659.

Informacja dotycząca zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” informuje:
Zgodnie lokalnymi kryteriami wyboru, Rada przyznaje punkty za zatrudnienie osoby
należącej do grupy defaworyzowanej, zdefiniowanej w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zatem złożona we wniosku deklaracja o zatrudnieniu osób należących do grupy
defaworyzowanej wiąże się z dopełnieniem tego obowiązku po podpisaniu umowy z
Samorządem Województwa Lubelskiego. Czytaj dalej

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 09.02.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuję o terminie spotkania informacyjno- konsultacyjnego w zakresie wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno- konsultacyjne odbędzie się w dniu 09.02.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29  o godz. 15:30.

                                                              

Plan spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla grantobiorców:

 • Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek o powierzenie grantów
 • Niezbędne dokumenty
 • Plan działania
 • Limity środków dla poszczególnych przedsięwzięć oraz Grantobiorcy
 • Przewidziane w LSR wskaźniki
 • Zakres projektów grantowych
 • Koszty kwalifikowane
 • Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy o powierzenie grantu
 • Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę
 • Zawarcie umowy z Grantobiorcą
 • Przyczyny rozwiązania umowy z Grantobiorcą
 • Sprawozdawczość, monitoring i kontrola z realizacji projektu.

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 08.02.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuję o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 08.02.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29  o godz. 16:00.

                                                              

Plan spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla przedsięwzięć

 • Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek
 • Niezbędne dokumenty
 • Plan działania
 • Limity środków dla poszczególnych przedsięwzięć
 • Przewidziane w LSR wskaźniki
 • Koszty kwalifikowane
 • Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy
 • Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę.

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 748, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 29
W sumie: 90076