ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 18.11.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

 

                                                                                        Sz. P.

                                                                                        Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż posiedzenie Rady z dnia 10 listopada 2022 r.  w sprawie oceny wniosków w ramach naboru nr 3/2022/P nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29) wg porządku zawartego w piśmie z dnia 2 listopada 2022 r.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 10.11.2022 r. godz. 15:30

Print Friendly, PDF & Email

 

                                                                                     Sz. P.

                                                                                    Członkowie Rady LGD

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naboru nr 3/2022/P, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 28.09.2022 – 12.10.2022 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Warsztaty proekologiczne zakończone

Print Friendly, PDF & Email

Zakończone zostały warsztaty proekologiczne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Obszary tematyczne warsztatów proekologicznych:

1. Uczenie mądrego korzystania z zasobów przyrody (wody, energii, ciepła).
2) Wyrabianie nawyku porządkowania w swoim otoczeniu i segregowania odpadów.
3) Co można zrobić dla ochrony klimatu,

4) Jak dbać o środowisko i co robić by nie śmiecić (odpady i recykling w tym elektrośmieci),

5) Problemy nadmiernej konsumpcji we współczesnym środowisku (zrównoważona konsumpcja),

6) Co warto wiedzieć o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie  aktywnych form kształcenia takie jak ćwiczenia, warsztaty i gry edukacyjne.

Produktem przeprowadzonych warsztatów jest powstanie gazetki proekologicznej, która jest dostępna w siedzibie Partnera projektu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie przy ul. Okólnej 19.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Spotkanie zrealizowane w ramach projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich”

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 28 października 2002 r. odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej. Podczas spotkania omówiono zasoby lokalne, które można wykorzystać dla rozwoju turystycznego obszaru. Dyskutowano o walorach turystycznych Pomorza Zachodniego, miejsc które odwiedziliśmy.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

 Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 4/2022 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

 

Załączniki:

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Wernisaż Magiczny Lechistan 4 listopada 2022r. godz. 18.00 – piątek w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł pawłowski  zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy prac Dariusza Kalety

pt. MAGICZNY LECHISTAN

4 listopada 2022 r (piątek) o godzinie 18.00

miejsce: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

 ” Tam hen, gdzie niebo spotyka się z ziemią, za owym magicznym horyzontem, leży mój Magiczny Lechistan. Kraina wojowników i mitologicznych hybryd. Tam szczęk oręża i ryk bestii, krwawą rosą opada na puklerze zbrojnych. Skrzydła husarii orają niebo, a błysk światła, w lunecie snajpera Gromu, pokazuje wykrzywioną twarz orka. Wszystko już było i wszystko wydarzyć się może. Przeszłość i teraźniejszość zlewają się w … TU i TERAZ – na płótnie. Dawni i obecni wojownicy walczą ramię w ramię ze Złem – wypełzającym z ich dusz i mroku podświadomości zbiorowej. Tam, w Magicznym Lechistanie, jest i miejsce dla Ciebie widzu, więc bądź gotów!”  [Dariusz Kaleta – Dariuss]

Magiczny Lechistan  –  to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim  z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych. Niemal wszystkie dzieła wykonane są w konwencji military fantasy. Autor nawiązuje w nich, ikonograficznie i technicznie do tradycji naszego malarstwa historycznego  i symbolistycznego, twórczo wplatając w to współczesne polskie konotacje militarne, a to wszystko wzbogacając jeszcze odniesieniami mitologicznymi. Trudno byłoby we współczesnym polskim malarstwie natrafić na twórcę w sposób tak charakterystyczny korzystającego z historii własnego kraju i nadającego jej  – w sztuce –  nowe ideowe i estetyczne  wartości.

Dariusz Kaleta (Dariuss)  –  znakomity współczesny polski malarz, którego twórczość przeważnie sytuowana jest w ramach tzw. realizmu magicznego. Autor wielu wystaw indywidualnych  i uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych, w Polsce i wielu krajach Europy. Inicjator i kurator przedsięwzięć i projektów, z zakresu sztuk plastycznych. Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. W swojej twórczości  – charakteryzującej się znakomitym warsztatem malarskim –  wielokrotnie odwołuje się m.in. do wielkich polskich twórców: Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego i Józefa Brandta.

https://muzeumsp.pl/wydarzenia/wystawa-prac-dariusza-kalety-pt-magiczny-lechistan/

wydarzenie towarzyszy sesji naukowej VI. Seminarium Muzealnictwa Wojskowego 3-5.11.2022 r.

https://muzeumsp.pl/wydarzenia/vi-seminarium-muzealnictwa-wojskowego/

organizatorzy wydarzenia: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Agencja ZEGART

Konkurs kulinarny

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 2 października 2022 r. odbył się konkurs kulinarny zrealizowany w ramach projektu „My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. Do konkursu zgłosiło się 14 grup, które przygotowały 28 potraw. Głównym składnikiem potraw była kapusta, groch. Uczestnicy konkursu przygotowali występy artystyczne opowiadające jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmienił życie na wsi, w gminie, w której mieszkam. Wszystkim serdeczne podziękowania za odpowiedź na nasze zaproszenie.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″

Realizator projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8

Partnerzy projektu:

 1. Powiat Rycki 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A,
 2. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

20-029 Lublin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 32/9.

Harmonogram warsztatów proekologicznych

Print Friendly, PDF & Email

 

Harmonogram warsztatów proekologicznych realizowanych w ramach projektu

„Bądźmy Eko” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim

 

LP Data zajęć Temat
1 03.10.2022 Moje miejsce na Ziemi – wprowadzenie w temat zajęć, poznanie się uczestników
2 03.10.2022 Lubię Ziemię – co służy a co szkodzi planecie?
3 04.10.2022 Skąd się bierze prąd? – co warto wiedzieć o OZE.
4 04.10.2022 Wiem, jak mądrze korzystać z zasobów przyrody (wody, energii, ciepła).
5 05.10.2022 Jak i dlaczego segregować śmieci?
6 05.10.2022 Jak dbać o środowisko i co robić, by mniej śmiecić?
7 06.10.2022 W trosce o naszą planetę – problemy nadmiernej konsumpcji we współczesnym środowisku (zrównoważona konsumpcja).
8 06.10.2022 W trosce o naszą planetę – ograniczanie nadmiernej konsumpcji we współczesnym środowisku.
9 07.10.2022 Moje działania mają znaczenie – co można zrobić dla ochrony klimatu?
10 07.10.2022 Zmiana jest w nas! Razem możemy więcej! – podsumowanie projektu.

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 87
W sumie: 346392